CÁC DỰ ÁN CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TIÊU BIỂU

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Thời gian

1

Quy hoạch sử dụng đất huyện Xín Mần Hà Giang

UBND

tỉnh Hà Giang

2001 – 2003

2

Đo đạc thành lập bản đồ địa chính cấp xã huyện Thủy nguyên thành phố Hải phòng

UBND

tỉnh Hải Phòng

2002

3

Quy hoạch sử dụng đất huyện Quảng Bạ – Hà Giang

UBND

tỉnh Hà Giang

2002 – 2003

4

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn – Hà Giang

UBND

tỉnh Hà Giang

2001 – 2003

5

Quy hoạch sử dụng đất huyện Vị Xuyên – Hà Giang

UBND

 tỉnh Hà Giang

2001 – 2003

6

Quy hoạch sử dụng đất huyện Mèo Vạc – Hà Giang

UBND

tỉnh Hà Giang

2001 – 2003

7

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phúc Thọ tỉnh Hà Tây

UBND

tỉnh Hà Giang

2003

8

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phúc Thọ tỉnh Hà Tây

UBND

huyện Phúc Thọ

2003

9

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phúc Thọ tỉnh Hà Tây

UBND

huyện Phúc Thọ

2003

10

Quy hoạch sử dụng đất huyện Ứng Hoà tỉnh Hà Tây

UBND

huyện Ứng Hoà

2003

11

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên tỉnh Hà Tây

UBND

huyện Phú Xuyên

2004

12

Quy hoạch sử dụng đất huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây

UBND

 huyện Thường Tín

2004

13

Quy hoạch sử dụng đất huyện Bắc Hà – Lào Cai

UBND Lào Cai

2005

14

Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Phúc Thọ tỉnh Hà Tây

UBND

huyện Phúc Thọ

2005

15

Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây

UBND

huyện Thạch Thất

2005

16

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang

UBND

 tỉnh Hà Giang

2006

17

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lạng Sơn

UBND

 tỉnh Lạng Sơn

2006

18

Quy hoạch TTPTKT XH huyện Thường Tín tỉnh Hà Tây đến năm 2010 và định hướng đến 2020

UBND

huyện Thường Tín

2007

19

Quy hoạch sử dụng đất lồng ghép yếu tố môi trường và biến đổi khí hậu huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An

Chương trình Semla UBND

tỉnh Nghệ An

2008

20

Đánh giá tác động môi trường chiến lược tỉnh Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình

2008

21

Đánh giá tác động môi trường và xử lý rác thải, nước thải TP Lào Cai

Sở Tài nguyên & Môi trường

Lào Cai

2008

22

Dự án trồng cây xanh, đường phố và hoa cây cảnh Trung tâm đô thị thị trấn Thắng  Hiệp Hòa tỉnh BG

UBND huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang

2008

23

Đánh giá ĐTM cho các nhà máy, xí nghiệp tỉnh Hải Dương

UBND tỉnh

Hải Dương

2008

24

Dự án – Sản xuất phân bón hữu cơ từ phế thải đồng ruộng tỉnh Hải Dương

Sở Khoa học & Công nghệ

Hải Dương

2008

25

Do đạc cấp giấy chứng nhận QSDĐ dân cư Gia Lâm Hà Nội

UBND huyện

Gia Lâm HN

2009

26

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2009 – 2020

UBND

tỉnh Hà Tĩnh

2009

27

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2009 -2020

UBND

tỉnh Hà Tĩnh

2009

28

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hà Tĩnh

UBND

tỉnh Hà Tĩnh

2009

29

Đánh giá phân hạng đất vùng Bắc Trung Bộ

Bộ Tài nguyên & Môi trường

2009

30

Đánh giá phân hạng đất vùng Tây Nguyên

Bộ Tài nguyên & Môi trường

2009

31

Quy hoạch sử dụng đất cấp xã huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2009 – 2015

UBND huyện Yên Dũng – Bắc Giang

2009

32

Quy hoạch sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Nông trường Mộc Châu tỉnh Sơn La

UBND tỉnh

Sơn La

2009

33

Số hóa bản đồ vùng ven biển Bắc Trung Bộ

Bộ Tài nguyên & Môi trường

2009

34

Xử lý phế thải nông nghiệp trên đồng ruộng và tái chế thành phân hữu cơ bón cho cây trông, giảm thiểu ô nhiễm môi trường Huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang

UBND huyện Hiệp Hòa –  Bắc Giang

2009

35

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2009-2020

UBND

 tỉnh Quảng Bình

2009

36

Đánh giá phân hạng đất vùng Duyên Hải – Cà Mau

Bộ Tài nguyên & Môi trường

2009

37

Đánh giá phân hạng đất vùng ven biển Bắc – Trung Bộ

Bộ Tài nguyên & Môi trường

2009

38

Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Tài nguyên & Môi trường

tỉnh Vĩnh Phúc

2010

39

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc

Sở Tài nguyên & Môi trường

tỉnh Vĩnh Phúc

2010

40

Quy hoạch sử dụng đất huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên & Môi trường

tỉnh Phú Thọ

2010

41

Quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh

Phú Thọ

2010

42

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội

UBND Huyện Đan Phượng – TP Hà Nội

2010

43

Quy hoạch sử dụng đất huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

UBND Huyện Hoài Đức – TP Hà Nội

2010

44

Quy hoạch sử dụng đất huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội

UBND

Huyện Chương Mỹ

TP Hà Nội

2010

45

Quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

UBND Huyện Phú Xuyên – Hà Nội

2010

46

Quy hoạch sử dụng đất Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

UBND TP Uông Bí Quảng Ninh

2010

47

Quy hoạch sử dụng đất huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

UBND huyện Hải Hà – Quảng Ninh

2010

48

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

UBND huyện Đầm Hà – Quảng Ninh

2010

49

Quy hoạch sử dụng đất Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

UBND huyện Bình Giang –  Hải Dương

2010

50

Quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

UBND huyện Thanh Miện – Hải Dương

2010

51

Quy hoạch sử dụng đất huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên

Sở Tài nguyên & Môi trường, tỉnh Hưng Yên

2010

52

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên & Môi trường, tỉnh Thái Bình

2010

53

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh

Hà Nam

2010

54

Quy hoạch sử dụng đất huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

UBND huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

2010

55

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sở Tài nguyên & Môi trường, tỉnh Hòa Bình

2010

56

Quy hoạch sử dụng đất huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình

Sở Tài nguyên & Môi trường, tỉnh Hòa Bình

2010

57

Quy hoạch sử dụng đất huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

UBND huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2010

58

Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

UBND huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

2010

59

Quy hoạch sử dụng đất TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

UBND thành phố

Hà Tĩnh

2010

60

Quy hoạch sử dụng đất Nông nghiệp cho vùng thâm canh tập trung TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

UBND TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

2010

61

Quy hoạch sử dụng đất xã phường xã thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

UBND thị xã Cẩm Phả – Quảng Ninh

2011

62

Phúc tra bản đồ đất toàn tỉnh Thanh Hóa

Sở Tài nguyên & Môi trường

tỉnh Thanh Hóa

2011

63

Quy hoạch sử dụng đất xã huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

UBND

huyện Thanh Miện

tỉnh Hải Dương

2011

64

Điều tra đánh giá và xử lý môi trường Làng nghề huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

UBND

huyện Hiệp Hòa

2011

65

Đánh giá tác động môi trường thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Chi cục môi trường tỉnh Bắc Giang

2011

66

Quy hoạch sử dụng đất xã huyện Chương Mỹ – TP Hà Nội

UBND huyện Chương Mỹ – HN

2011

67

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến phát thải khí nhà kính từ đất Nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp & PTNT

2011

68

Quy hoạch Nông thôn mới 3 xã TP Hà tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

UBND

TP Hà Tĩnh

2011

69

Quy hoạch Nông thôn mới 2 xã huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

UBND

 huyện Hương Khê

2011

70

Đánh giá phân hạng đất vùng ven biển Nam trung bộ

Bộ Tài nguyên & Môi trường

2011

71

Quy hoạch sử dụng đất 10 xã huyện Bình Giang, Hải Dương

UBND

huyện Bình Giang

2011

72

Quy hoạch sử dụng đất 7 xã huyện Bình Giang, Hải Dương

UBND huyện Thanh Miện Hải Dương

2011

73

Đánh giá môi trường đất nuôi trồng thủy sản và ô nhiễm đất nông nghiệp tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình

1/2012

74

Quy hoạch sử dụng đất huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

UBND

huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

1/2012

75

Quy hoạch sử dụng đất xã huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

UBND huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

1/2012

76

Điều tra thoái hóa đất cấp tỉnh phục vụ xây dựng chỉ tiêu thống kê DT đất bị thoái hóa Quốc gia

Bộ Tài nguyên và môi trường

1/2012

77

Quy hoạch nông thôn mới 3 xã huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

UBND huyện Bình Giang, Hải Dương

1/2012

78

Đánh giá tác động môi trường ở một số khu công nghiệp tỉnh Lai Châu

Sở TNMT tỉnh Lai Châu

7/2012-12/2012

79

Quy hoạch môi trường 2011-2020 TP Uông Bí, tỉnh Quang Ninh

UBND TP. Uông Bí

5/2012-5/2013

80

Quy hoạch môi trường 2011-2020 thị xã Quảng Yên, tỉnh Quang Ninh

UBND TX Quảng Yên

5/2012-5/2013

81

Quy hoạch môi trường 2011-2020 huyện Tiên Yên, tỉnh Quang Ninh

UBND huyện Tiên Yên

5/2012-5/2013

82

Quy hoạch môi trường 2011-2020 huyện Ba Chẽ, tỉnh Quang Ninh

UBND huyện Ba Chẽ

5/2012-5/2013

83

Quy hoạch môi trường 2011-2020 huyện Bình Liêu, tỉnh Quang Ninh

UBND Bình Liêu

5/2012-5/2013

84

Quy hoạch môi trường 2011-2020 huyện Hải Hà, tỉnh Quang Ninh

UBND

huyện Hải Hà

5/2012-5/2013

85

Quy hoạch môi trường 2011-2020 TP Móng Cái tỉnh Quang Ninh

UBND

TP. Móng Cái

5/2012-5/2013

86

Kiểm tra bản đồ địa chính, cấp giấy và xây dựng cơ sở dữ liệu cho 2 xã huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Sở TNMT

tỉnh Hòa Bình

7/2012-5/2013

87

Khảo sát và phân tích mẫu nước cho công ty xây dựng đầu tư môi trường số 8 Hà Nội

Hà Nội

1/2013

88

Đánh giá tác động môi trường phục vụ đường dây 110 KV liên tỉnh Hưng Yên, Hải Dương,Quảng Ninh

Hưng Yên

4/2013

89

Khảo sát môi trường huyện Tam Đường Lai Châu

Lai Châu

5/2013

90

Điều tra đánh giá hiện trạng môi trường cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bắc Giang

9/2013

91

Điều tra đánh giá thoái hóa đất lần đầu phục vụ công tác quản lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa

Sở Tài nguyên & Môi trường – Thanh Hóa

3/2014

92

Phân tích, đánh giá chất lượng đất 2 đảo Côn Đảo và Phú Quý

Tổng cục Quản lý đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường

6/2014

93

Điều tra, đánh giá môi trường chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Giang

7/2014

94

Điều tra, tổng hợp, đề xuất kế hoạch phục hồi các hệ sinh thái đất ngập nước ở những vùng dễ bị tổn thương về môi trường trên địa bàn tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang

7/2014

95

Điều tra đánh giá thoái hóa đất lần đầu phục vụ công tác quản lý Nhà nước tỉnh Thái Bình

Sở Tài nguyên & Môi trường – Thái Bình

8/2014

96

Điều tra đánh đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả thải vào nguồn nước trên địa bàn thành phố Vinh, TX Cửa Lò, và các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An

Cty CP Tư vấn đầu tư và công nghệ và môi trường HQ

8/2014

97

Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Phòng Tài nguyên & Môi trường, huyện Đông Hưng,

Thái Bình

9/2014

98

Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Phòng Tài nguyên & Môi trường, huyện Lý Nhân – Hà Nam

9/2014

99

Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Phòng Tài nguyên & Môi trường, huyện Hiệp Hòa

9/2014

100

Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Phòng Tài nguyên & Môi trường, huyện Lục Nam

9/2014

101

Xây dựng Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Phòng Tài nguyên & Môi trường, Thành phố Uông Bí

9/2014

102

Điều tra, đánh giá môi trường đất ngập úng  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bắc Giang

9/2014

103

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Tam Nông

10/2014

104

Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năn 2014 cho các huyện: Hậu Lộc, Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Thanh Hóa

12/2014

105

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh

Phòng TN&MT huyện Ba Chẽ

12/2014

106

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Hiệp Hòa

UBND huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

12/2014

107

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hưng Yên

01/2015

108

Thực hiện công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn quận Thanh Xuân thành phố Hà Nội

Phòng tài nguyên và môi trường Quận Thanh Xuân

02/2015

109

Kiểm kê đất đai , xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp huyện và 12 xã năm 2014 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

UBND huyện

Hiệp Hòa

tỉnh Bắc Giang

03/2015

110

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Lục Nam, Bắc Giang

Sở TN&MT huyện Lục Nam, Bắc Giang

03/2015

111

Kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội

Phòng tài nguyên và môi trường huyện Gia Lâm

05/2015

112

Điều tra, xác định khu vực môi trường bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh

Chi cục bảo vệ môi trường Bắc Giang

05/2015

113

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Phòng TN&MT huyện Đông Hưng

06/2015

114

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn TP Uông Bí, Quảng Ninh

Phòng TN&MT

TP. Uông Bí

07/2015

115

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối(2016-2020) tỉnh Thanh Hóa.

Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa

07/2015

116

Phân tích, đánh giá chất lượng đât 03 đảo Cồn Cỏ, Bạch Long Vỹ, Lý Sơn

Trung tâm điều tra đánh giá tài nguyên đất

07/2015

117

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh và xây dựng kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối 2016 – 2020

Sở Tái nguyên & Môi trường tỉnh Quảng Ninh

07/2015

118

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hiệp Hòa

11/2015

119

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hưng Hà

10/2015

120

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 -2020 thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Phòng Tài nguyên và Môi trường Thị xã Sầm Sơn

12/2015

121

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện  Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Sở Tài nguyên & Môi Trường tỉnh Hà Nam

02/2016

122

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Uông Bí

02/2016

123

Khảo sát, thống kê, phân loại nguồn thải từ các cơ sở trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh  (HĐ số 925/2016/HĐKT)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

05/2016

124

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 – 2020 của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa

05/2016

125

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đông Hưng

07/2016

126

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

UBDN huyện Nga Sơn – Thanh Hóa

08/2016

127

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tĩnh Gia

08/2016

128

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc

09/2016

129

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017  huyện Hiệp Hòa

Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa

09/2016

130

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 kế hoạch sử dụng đất năm 2016 -2020 của huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hậu Lộc

10/2016

131

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lý Nhân

UBND huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam

10/2016

132

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hưng Hà, tỉnhThái Bình

Phòng TN&MT Hưng Hà

10/2016

133

Lập kế koạch sử dụng đất năm 2017

 TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Phòng TN & MT Thành phố Cẩm Phả

12/2016

134

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Phòng tài nguyên môi trường và nông nghiệp huyện Cô Tô

01/2017

135

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đông Hưng, tỉnhThái Bình

UBND huyện Đông Hưng

02/2017

136

Khảo sát để cắm mốc phục vụ công tác bảo vệ và nạo vét kênh Ngọ Khổng 2 (HĐ số 01/HĐKT)

Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Hiệp Hòa

03/2017

137

Điều tra, đánh giá, phân tích tác động từ nước thải của các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến môi trường xung quanh (518/2017/HĐKT)

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

03/2017

138

Lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Uông Bí năm 2017

Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Uông Bí

04/2017

139

Lập điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Hưng Hà, tỉnhThái Bình

Phòng TN&MT Hưng Hà

05/2017

140

Gói thầu số 02: Kiểm tra, nghiệm thu thuộc dự án “Điều tra, đánh giá thoái hóa đất tỉnh Hải Dương

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hải Dương

05/2017

141

Lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Uông Bí năm 2018

Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Uông Bí

05/2017

142

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hoá

UBND huyện Hậu Lộc

06/2017

143

Thống kê đất đai thành phố Uông Bí năm 2017

Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Uông Bí

06/2017

144

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Hiệp Hòa

UBND huyện Hiệp Hòa

09/2017

145

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Phòng tài nguyên môi trường và nông nghiệp huyện Cô Tô

11/2017

146

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lý Nhân

UBND huyện

Lý Nhân

11/2017

147

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

UBND huyện Đông Hưng

01/2018

148

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Phòng TN&MT huyện Hưng Hà

05/2018

149

Xây dựng đề án quản lý, bảo vệ môi trường đảm bảo nguồn chất lượng nguồn nước hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn và các khu vực phụ cận liên quan trên địa bàn tỉnh

Chi cục bảo vệ môi trường Bắc Giang

05/2018

150

Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường do sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật trong trồng cây ăn quả tại 03 huyện: Lục Ngạn, Yên Thế và Lục Nam

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

06/2018

151

Hợp đồng thực hiện đề tài Khoa học và công nghệ cấp tỉnh (HĐ số 42/HĐ-KHCN) Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tạo lập quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình.

Sở KH&CN

Thái Bình

06/2018

152

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Phòng TN&MT huyện Hưng Hà

08/2018

153

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hoá

UBND huyện Hậu Lộc

08/2018

154

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hoá

UBND huyện Nga Sơn

08/2018

155

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lý Nhân

UBND huyện lý Nhân tỉnh Hà Nam

09/2018

156

Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của Nhà máy xử lý chất thải rắn Khe Giang đến hoạt động nông nghiệp của các hộ dân trong phạm vi bán kính 500m

UBND thành phố Uông Bí

10/2018

157

Đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính trên địa bàn xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí

Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Uông Bí

10/2018

158

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cô Tô

Phòng TNMT và NN huyện Cô Tô

11/2018

159

Lập kế hoạch sử dụng đất thành phố Uông Bí năm 2019

Phòng TN&MT thành phố Uông Bí

12/2018

160

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

UBND thành phố Cẩm Phả

12/2018

161

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hiệp Hòa

Phòng TNMT huyện Hiệp Hòa

12/2018

162

Đăng ký đất đai, cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản đồ địa chính năm 2018 cho các phường Cẩm Bình, Cẩm Thành

Phòng TNMT TP Cẩm Phả

12/2018

163

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Phòng TNMT TP Cẩm Phả

01/2019

164

Thực hiện đề án: Điều tra, khảo sát, đo đạc bản đồ, kiểm kê, đánh giá hiện trạng đất công ích phục vụ cho công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Phòng TNMT huyện Hiệp Hòa

04/2019

165

Điều tra, đánh giá hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý

Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

05/2019

166

Điều tra, xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang

05/2019

167

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

UBND huyện Đông Hưng

07/2019

168

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hoá

UBND huyện Nga Sơn

07/2019

169

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hoá

Ban quản lý dự án: Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hậu Lộc

07/2019

170

Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Uông Bí

Phòng Tài nguyên và môi trường thành phố Uông Bí

10/2019

171

Lấy mẫu, phân tích môi trường phục vụ đánh giá kết quả khắc phục các tồn tại về bảo vệ môi trường, giải quyết phản ánh của nhân dân

Chi cục bảo vệ môi trường Bắc Giang

10/2019

172

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Hiệp Hòa

UBND huyện Hiệp Hòa

10/2019

173

Lập kế hoạch sử dụng đất

2020 huyện Lý Nhân

Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân

11/2019

174

Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 các xã gồm: Bạch Đằng, Hoa Nam, Minh Tân, Đồng Phú, Chương Dương,  Minh Châu, Phú Châu, Nguyên Xá thuộc huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Phòng TN & MT huyện Đông Hưng

12/2019

175

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Phòng tài nguyên môi trường và nông nghiệp huyện Cô Tô

12/2019

176

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Phòng tài nguyên và môi trường Thành phố Cẩm Phả

2019

177

Tư vấn lập Quy hoạch

 (các hoạt động trực tiếp, lập nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch) thuộc Dự án: Lập Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

02/2020