Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên Đất và Môi trường tăng cường...

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường được thành lập năm 1998 có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên toàn quốc. Với đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ cao, có bề dày kinh nghiệm; Trung tâm đã tham gia thực hiện nhiệm vụ thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất các cấp cho rất nhiều địa phương trong toàn quốc. Trong những năm vừa qua, Trung tâm đã thực hiện nhiệm vụ kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014, 2019; thống kê đất đai các năm từ 2015 đến 2019; thực hiện các nhiệm vụ về đánh giá đất, xây dựng bản đồ chất lượng đất, đánh giá môi trường đất, nước cho các địa phương thuộc các tỉnh như Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Nam, Thanh Hóa… được UBND các cấp, Sở TN&MT các tỉnh và Phòng TN&MT các huyện đánh giá là đơn vị tư vấn có năng lực tốt. 

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, lãnh đạo trung tâm đã xác định chiến lược của Trung tâm là (1) tiếp tục duy trì thế mạnh về chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ cho các địa phương, tập trung vào lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm kê, thống kê đất đai; đánh giá chất lượng môi trường đất, nước, không khí. (2) Bên cạnh đó, trung tâm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, trong đó đặc biệt chú trọng đến các đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố nhằm tận dụng thế mạnh về nhân lực gồm các nhà khoa học thuộc hai khoa chuyên môn là Quản lý đất đai và Môi trường, đồng thời dựa trên nền tảng các mối quan hệ với các sở, ngành tại các địa phương.

Trên cơ sở chiến lược hoạt động của trung tâm, từ năm 2016 đến 2021, trung tâm đã thực hiện nhiều dự án chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại nhiều tỉnh như Thanh Hoá (các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Nông Cống, Tĩnh Gia, thị xã Bỉm Sơn); Thái Bình (các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương); Bắc Giang (huyện Hiệp Hoà); Hà Nam (huyện Lý Nhân); Quảng Ninh (thành phố Uông Bí, Cẩm Phả, huyện Bình Liêu, Cô Tô). Song song với công tác chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, trung tâm đã tiến hành tham gia dự tuyển, đề xuất nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh, trong đó 01 đề tài đã được phê duyệt, đã thực hiện thành công, được hội đồng nghiệm thu và địa phương đánh giá cao, 03 đề tài đang tiến hành đúng tiến độ. Cụ thể như sau:

– Năm 2017, đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Thái Bình “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình” do Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền là chủ nhiệm đã được UBND tỉnh giao thực hiện, đề tài đã nghiệm thu và đưa vào thực hiện năm 2018.

– Năm 2019, đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Hà Nam “Xây dựng mô hình xử lý chất thải chi phí thấp cho các hộ gia định tại khu vực nông thôn” đã được UBND tỉnh Hà Nam giao cho tiến sĩ Nguyễn Thế Bình thực hiện thông qua hình thức đấu thầu công khai. Hiện đề tài đang tiến hành, kết quả đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

Mô hình “vòng tròn chuối” dùng để xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tại Lý Nhân, Hà Nam
Cán bộ trung tâm hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình tại Lý Nhân, Hà Nam 

– Năm 2020, đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh Phú Thọ “Nghiên cứu sử dụng phân gà làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ chất lượng cao dạng viên nén trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” đã được UBND tỉnh Phú Thọ giao cho Tiến sĩ Đinh Hồng Duyên thực hiện giai đoạn 2020-2021, hiện đề tài đang ở những bước cuối cùng đánh giá hiệu quả của phân bón trên các mô hình diện rộng, dự kiến nghiệm thu cuối năm 2021.

– Năm 2021, đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Phú Thọ “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ cải tạo đất trồng rau, màu bị thoái hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ” đã được UBND tỉnh giao cho PGS. TS Phan Quốc Hưng chủ nhiệm đề tài thực hiện từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2022. Hiện đang tiến hành điều tra, lấy mẫu đánh giá bước đầu về mức độ thoái hoá cũng như tình hình thâm canh rau, màu của người dân trên dịa bàn các huyện Lâm Thao, Cẩm Khê.

Như vậy, có thể thấy rằng qua 5 năm triển khai, chiến lược tiến hành song song hai nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ và nghiên cứu khoa học của Trung tâm đã có những thành tựu đáng khích lệ. Trong thời gian tới, với bề dày kinh nghiệm cùng với đội ngũ cán bộ đầy năng lực và trách nhiệm, Trung tâm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thành công sứ mạng cũng như tầm nhìn của Học viện, tăng cường quảng bá thương hiệu của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên địa bàn cả nước. 

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên Đất và Môi trường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *