TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG TRIỂN KHAI...

Trung tâm kỹ thuật tài nguyên Đất và Môi trường triển khai đề tài khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2021 -2022 tại Phú Thọ

Thực hiện hợp đồng giữa Sở KHCN tỉnh Phú Thọ với Trung tâm kỹ thuật tài nguyên đất và môi trường về đặt hàng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh phục vụ cải tạo đất trồng rau, màu bị thoái hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”, thời gian từ tháng 4/2021 đến thàng 12/2022, Trung tâm đã tiến hành triển khai công tác công tác điều tra, phỏng vấn nông hộ, lấy mẫu đất, mẫu thực vật trên địa bản tỉnh Phú Thọ.

Địa điểm nghiên cứu được lựa chọn là xã Tứ Xã-huyện Lâm Thao, xã Sơn Hùng-huyện Thanh Sơn, thị trấn Cẩm Khê-huyện Cẩm Khê. Đây là những địa phương điển hình trong canh tác cây rau và ngô trên địa bàn tỉnh. Số lượng phiếu điều tra nông hộ là 100 phiếu. Nội dung điều tra là tình hình canh tác cây rau, cây ngô của người dân, từ đó phác hoạ những nét chính của sự ảnh hưởng đến độ phì nhiêu đất thông qua biện pháp thâm canh của người dân. Lấy 100 mẫu đất trồng rau, màu (50 mẫu trồng rau, 50 mẫu trồng ngô); các mẫu thực vật phục vụ đánh giá chất lượng cũng như phân lập vi khuẩn nội sinh cũng được thu thập.

Dựa trên kết quả điều tra, đề tài sẽ tiến hành phân tích, đánh giá mức độ liên quan giữa tập quán canh tác của người dân đến tính chất đất từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp khi sử dụng chế phẩm vi sinh. Bên cạnh đó, đề tài cũng phân lập, tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích trong đất, trong cây để sử dụng cho sản xuất chế phẩm cải tạo đất thoái hoá do trồng rau, màu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

            Dưới đây là một vài hình ảnh hoạt động điều tra, lấy mẫu của đề tài tháng 4/2021.

Hoạt động điều tra nông hộ
Thực hiện lấy mẫu đất tại địa điểm nghiên cứu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *